ul. Gajowa 62/48
15-794 Białystok
tel.: 517 153 951

Oferta

„Twoje finanse w dobrych rękach”


Mar&Mon Biuro Rachunkowe Monika Golebiewska - Profesjonalny Sprzedawca Oferteo.pl

Oferuję kompleksowe usługi księgowe z zakresu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu oraz Pełnej Księgowości. Wykonuję rozliczenia roczne w formie elektronicznej. Pomagam w założeniu działalności gospodarczej. Wszystkie czynności wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Zapraszam do współpracy małe, średnie i duże firmy oraz osoby fizyczne. Możliwy jest odbiór dokumentów od klienta.

Zakres oferowanych usług:

– prowadzenie KPIR, Ryczałtu, Ksiąg Handlowych

– wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy

– rozliczenia z ZUS

– rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym

– rozliczenia transakcji WDT, WNT, Import/Eksport towarów i usług

– składanie deklaracji np. PFRON, Intrastat

– sporządzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie list płac

– sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów

– wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych

– prowadzenie ewidencji czasu pracy

– sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłków chorobowym, macierzyńskich

– wykonywanie biznesplanów

– sporządzanie analizy finansowej firmy

– zamknięcie roku bilansowego

– wykonywanie konsolidacji bilansów.

TERMINY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ

  • do 5. dnia każdego miesiąca – należy przygotować informacje do rozliczenia wynagrodzeń pracownikom;

  • do 7. dnia każdego miesiąca – należy przygotować dokumenty za miesiąc poprzedni, Biuro sporządza listę płac i przekazuje informację dla Zleceniodawcy;

  • do 10. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorcę;

  • do 15. dnia każdego miesiąca – Biuro informuje o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń;

  • do 20. dnia każdego miesiąca – biuro przesyła informację dotyczącą bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.